Etiket - Etkisi

Teknoloji Çocukları Nasıl Etkiler ve Sorun Haline Gelir

Teknoloji Çocukları Nasıl Etkiler ve Sorun Haline Gelir, Büyüdüğümüz eski güzel günleri hatırlamak, bugünün çocuklarının karşı karşıya olduğu sorunları anlamaya çalışırken, almaya değer bir hafıza gezisidir. Bundan 20 yıl önce çocuklar bütün gün dışarıda oynar, bisiklete biner, spor yapar ve kaleler inşa ederdi. Hayali oyunların ustaları olan geçmişin çocukları, pahalı ekipman veya ebeveyn denetimi...

2030’a Kadar Yeni Teknolojilerin Etkisi

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin yayınladığı 2012 Küresel Trendler 2030: Alternatif Dünyalar raporuna göre, 2030 yılına kadar küresel ekonomik, sosyal ve askeri gelişmeleri şekillendirecek dört teknoloji arenası var. Bunlar bilgi teknolojileri, otomasyon ve üretim teknolojileri, kaynak teknolojileri ve sağlıktır. teknolojiler. Bilişim Teknolojileri BT odaklı üç teknolojik gelişme, 2030'dan önce yaşama, iş yapma ve kendimizi koruma şeklimizi değiştirme...